SEO dla drogerii internetowej

Patrząc na wykres widoczności można w dużym stopniu oszacować kondycję serwisu jako całości. Nie zawsze spadki są drastyczne i następują z dnia na dzień. Tak było w przypadku tego sklepu gdzie pomimo ciągłej inwestycji we współpracę z największymi agencjami SEO, klient nie uzyskał zadowalających wyników.

Ogólna tendencja spadkowa z kilkoma momentami większych cięć powinny być jasnym sygnałem do tego aby porozmawiać z agencją o obecnej sytuacji oraz dalszych planach. Natomiast jeżeli w przeciągu kolejnych ok. 6 miesięcy tendencja widoczności nie zmienia się na lepsze, jedynym wyjściem są konsultacje zewnętrzne i zmiana agencji.

Osiągnięte wyniki

+ 0 %
Wzrost liczby słów w TOP3
+ 0 %
Wzrost liczby słów w TOP10
+ 0 %
Wzrost liczby słów w TOP50

Krótko o kliencie

Sklep internetowy klienta posiada bardzo długą historię w branży beauty i patrząc na widoczność, czasy świetności już dawno miał za sobą. Częste zmiany agencji i niekonsekwentne prowadzenie kampanii SEO sprawiło, że sklep bez większych wzrostów utrzymywał tendencję spadkową zarówno w kwestii widoczności, ruchu jak i przychodów.


Klient zgłosił się z zapytaniem o analizę i informację na temat ewentualnych kroków, które należy podjąć aby odwrócić tendencję spadkową i sprawić, że budżet wydawany od wielu lat na działania SEO, zacznie się zwracać.

Rekomendacje SEO

W pierwszej kolejności przeprowadzono szybkie i bardzo ogólne analizy na szerokim polu. W ich wyniku powstał dokument opisujący rekomendacje mające na celu poprawienie kluczowych błędów i problemów (a było tego sporo).

Następnie przygotowano plan ogólny dla całego serwisu i wybrano strategię dopasowywaną do bieżącej sytuacji (w dynamicznie zmieniających się branżach i sklepach często wymieniających asortyment, taka strategia pozwala na uniknięcie inwestowania obszary, które mogą za chwilę zniknąć bądź też przynoszą zyski tylko w okresie sezonowym).
 

Plan główny:

  • Quick wins (wykorzystanie czynników rankingowych i wprowadzenie zmian, które przy niskim koszcie dadzą szybkie efekty wpływające pozytywnie na sprzedaż)
  • Konsekwentne podnoszenie jakości każdego rodzaju podstron (głównie kategorie i produkty) za pomocą optymalizacji seo
  • Sukcesywne korygowanie błędów technicznej optymalizacji seo
  • Wprowadzanie ulepszeń i nowych znaczników
  • Dostosowanie sklepu do nowych standardów
  • Inne

Plan poboczny (nie mniej ważny):

  • Duża liczba analiz każdego z możliwych aspektów SEO
  • Wprowadzenie zmian wynikających z powyższych analiz (np. usunięcie filtrów algorytmicznych, blokujących widoczność na ważne słowa kluczowe)
  • Odzyskanie utraconych sygnałów rankingowych

Efekt wdrożenia rekomendacji SEO

Wzrost o 601% liczby słów kluczowych w TOP3 (1 473 dodatkowych słów kluczowych).
 
Wzrost o 519% liczby słów kluczowych w TOP10 (8 480 dodatkowych słów kluczowych).
 
Wzrost o 254% liczby słów kluczowych w TOP50 (33 850 dodatkowych słów kluczowych).